HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2022 rok

 HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW

 

Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki  wg  harmonogramu:

 

ROK 2022

 

   

   Miesiąc

Odpady

segregowane

 

(dzień miesiąca)

Odpady

zmieszane

 

(dzień miesiąca)

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe odbierane w zbiórce obwoźnej

Styczeń

17

18

19

 

 

 

 

  11.07.2022

Luty

14

1, 15

16

Marzec

14

1, 15, 29

16

Kwiecień

11

12, 26

13, 27

Maj

23

10, 24

11, 25

Czerwiec

20

7, 21

8, 22

Lipiec

18

5, 19

6, 20

Sierpień

29

2, 16, 30

3, 17, 31

Wrzesień

26

13, 27

14, 28

Październik

24

11, 25

12, 26

Listopad

21

8, 22

23

Grudzień

19

6, 20

        21

 

Odpady należy wystawiać w godzinach od 6.00 do 6.30

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Mieści się przy Oczyszczalni Ścieków w Wójtowej

Godziny otwarcia:

- środa 13.00-17.00

- sobota 9.00-13.00

Do punktu oddawać można odpady takie jak: metale, plastiki, papier, szkło, opakowania wielomateriałowe, budowlane (do 0,5 t/os/rok), przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony (4szt/os/rok), odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, popiół, odpady biodegradowalne (w przypadku braku kompostowania odpadów we własnym zakresie)

W PSZOK-U NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZMIESZANE