Przedszkola z Gminy Lipinki mają Oczyszczacze powietrza

Cztery oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

 
Pod koniec sierpnia Wójt Gminy Lipinki  Czesław Rakoczy zawarł umowę z Województwem Małopolskim w Krakowie  dotyczącą  przekazania oczyszczaczy powietrza do naszych przedszkoli.
 
 
 
Przedmiotem umowy jest nieodpłatne przekazanie sprzętu: Olansi HealthCare CO Ltd. Model: K07, Marka: AirClinic Home@office oraz wszelkie prawa z tego wynikające, zaś Obdarowany nieodpłatnie przyjmuje ww. sprzęt oraz wynikające z niego prawa nabywa z chwilą podpisania protokołu odbioru.
 

Warunkiem otrzymania urządzenia było między innymi  zadeklarowanie przez placówkę przeprowadzenia akcji edukacyjnej z udziałem dzieci i rodziców dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony