Pies zabrany z miejscowości Bednarskie

 Pies z Bednarskiego poszukuje właściciela.